การสื่อสารขัดข้อง   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ฝนตก
สถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำ ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำ ม.รทก. ปริมาณการไหล
1วัน 2วัน 3วัน จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 จุดที่1 จุดที่2
TN.5A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 3 8 8 35 64
TY.1C : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 1.5 4 20.5 143.5
TY.4 : สถานีโทรมาตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 20.5 54 54 43.44 0.22
TC.4 : สถานีโทรมาตร สะพานพุทธ กทม. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 10 37 89 -4.27
TC.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.อ่างทอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 1 11.5 17.5 0.61
TP.78 : สถานีโทรมาตร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 0 0 0 38.8
TY.14 : สถานีโทรมาตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 52 52 52 27.32
TN.22A : สถานีโทรมาตร อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 0 0 0 42.63 28.37
TN.24 : สถานีโทรมาตร วัดนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 6.5 9 26.5 50.11 187.25
TN.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิจิตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22/09/2564 10:30 0.5 13 13 28.2 168