ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
การสื่อสารขัดข้อง   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ฝนตก
สถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำ ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำ ม.รทก. ปริมาณการไหล
1วัน 2วัน 3วัน จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 จุดที่1 จุดที่2
TC.2 : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 19.99 771.2
TN.5A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 38.63 356.85
TN.67 : สถานีโทรมาตร บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 65.54
TY.1C : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 143.5
TY.4 : สถานีโทรมาตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 43.44 0.22
TP.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 72.01 103
TS.5 : สถานีโทรมาตร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 0.57
TC.54 : สถานีโทรมาตร ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 0.8
TC.29 : สถานีโทรมาตร อ.บางไทร จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 0.26
TC.22 : กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 0.49
TC.3 : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:45 0 0 0 3
TP.12C : สถานีโทรมาตร เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 129 7
TP.2A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.ตาก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 104.33
TP.78 : สถานีโทรมาตร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 65.18
TW.21 : สถานีโทรมาตร วัดต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 233.2 54
TW.3A : สถานีโทรมาตร บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 159.29
TW.4A : สถานีโทรมาตร วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 130.89 14.7
T.ฝายแม่ยม : ฝายแม่ยม อ.สอง จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 173
TY.37 : สถานีโทรมาตร บ้านใหม่กลาง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 92.28
TY.14 : สถานีโทรมาตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 65.1
TY.3A : สถานีโทรมาตร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 51 17
TY.16 : สถานีโทรมาตร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 33.87
TY.17 : สถานีโทรมาตร อ.สามง่าม จ.พิจิตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 5.94
TN.12A : สถานีโทรมาตร เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 72.59 388.85
TN.2B : สถานีโทรมาตร สถานีสูบน้ำวัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 53.68 241.6
TN.22A : สถานีโทรมาตร อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 41.63 4.52
TCt.5A : สถานีโทรมาตร อ.ขารนุวรลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 103.53
TN.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิจิตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 26 16
TCt.2A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.อุทัยธานี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 -14.34
T.ปตร.มะขามเฒ่า : ปตร.มะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 13.42
T.ปตร.พลเทพ : ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 15.09
T.ปตร.เริงราง : ปตร.เริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 7.69
TC.60 : สถานีโทรมาตร บ้านห้วยมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 0
T.ปตร.มโนรมย์ : ปตร.มโนรมย์ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 7.72
T.ปตร.บรมธาตุ : ปตร.บรมธาตุ อ.เมือง จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 13.39
T.ปตร.ช่องแค : ปตร.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 11.32
T.ปตร.โคกกะเทียม : ปตร.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0
T.ปตร.ลพบุรี : ปตร.ลพบุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 -0.35
TL.2B : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.ลพบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 3.25 18.15
T.ปตร.ผักไห่ : ปตร.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13/12/2562 23:30 0 0 0 1.73