ผู้เข้าชมทั้งหมด
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
การสื่อสารขัดข้อง   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ฝนตก
สถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำ ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำ ม.รทก. ปริมาณการไหล
1วัน 2วัน 3วัน จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 จุดที่1 จุดที่2
TC.2 : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 19.99 771.2
TN.5A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 38.77
TN.67 : สถานีโทรมาตร บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 65.54
TY.1C : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 143.5
TY.4 : สถานีโทรมาตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 43.44 0.22
TS.5 : สถานีโทรมาตร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 0.36
TC.54 : สถานีโทรมาตร ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 0.8
TC.29 : สถานีโทรมาตร อ.บางไทร จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 -0.15
TC.22 : กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 0.01
TC.4 : สถานีโทรมาตร สะพานพุทธ กทม. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:15 0 0 0 0.32
TC.3 : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 02:00 0 0 0 2
TP.2A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.ตาก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 1 1 104.03
TW.3A : สถานีโทรมาตร บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ลำปาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 159.18
TY.16 : สถานีโทรมาตร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 1 33.87
TCt.5A : สถานีโทรมาตร อ.ขารนุวรลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 103.97
T.ปตร.มะขามเฒ่า : ปตร.มะขามเฒ่า ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 13.95
T.ปตร.พลเทพ : ปตร.พลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 15.04
T.ปตร.เริงราง : ปตร.เริงราง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 7.69
T.ปตร.มโนรมย์ : ปตร.มโนรมย์ ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 7.72
T.ปตร.บรมธาตุ : ปตร.บรมธาตุ อ.เมือง จ.ชัยนาท ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 13.99
T.ปตร.ช่องแค : ปตร.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 11.37
T.ปตร.โคกกะเทียม : ปตร.โคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0
T.ปตร.ลพบุรี : ปตร.ลพบุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 -0.2
T.ปตร.ผักไห่ : ปตร.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 27/01/2563 01:45 0 0 0 2.07