การสื่อสารขัดข้อง   ปกติ   เตือนภัย   วิกฤติ   ฝนตก
สถานีโทรมาตร ลุ่มน้ำ ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา ปริมาณฝนสะสม ระดับน้ำ ม.รทก. ปริมาณการไหล
1วัน 2วัน 3วัน จุดที่1 จุดที่2 จุดที่3 จุดที่1 จุดที่2
TN.5A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0.5 1.5 35 64
TY.1C : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.แพร่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0 0 145.67 134
TY.4 : สถานีโทรมาตร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 06:00 0 1.5 3.5 3.01
TP.17 : สถานีโทรมาตร อ.บรรพตพิสัย จ.นครสรรค์ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 1.5 1.5 33.99
TC.3 : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0 0 3.91
TC.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.อ่างทอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 10 10 10 0.61
TP.12C : สถานีโทรมาตร เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 7 15 125.25
TP.78 : สถานีโทรมาตร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0 0 38.8
TW.21 : สถานีโทรมาตร วัดต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0 0 205.6
TY.14 : สถานีโทรมาตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 1 3 12 27.32
TN.22A : สถานีโทรมาตร อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 2 5 42.63 28.37
TN.24 : สถานีโทรมาตร วัดนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0 0 43.58 19.98
TN.7A : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิจิตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 30/07/2564 05:45 0 0.5 0.5 28.2 168