ค่าสถิติ
ระดับน้ำสูงสุด0.80 ม.รทก.
เวลา27/01/2563 00:15:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน0.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : TC.54 สถานีโทรมาตร ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : สถานีโทรมาตร ป้อมพระจุลฯ จ.สมุทรปราการ
รหัสสถานี : TC.54
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ละติจูด : 13.55381
ลองจิจูด : 100.57656
ที่ตั้ง : อ.พระสุมทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ประเภทสถานี : วัดปริมาณน้ำ, ฝน