ค่าสถิติ
ระดับน้ำสูงสุด12.95 ม.รทก.
เวลา23/02/2563 16:30:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน0.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : Tny.1 เขานางบวช
(ลุ่มน้ำบางปะกง)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : เขานางบวช
รหัสสถานี : Tny.1
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำบางปะกง
ละติจูด : 14.24509
ลองจิจูด : 101.27403
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.นครนายก
ประเภทสถานี : วัดปริมาณน้ำ, ฝน