ค่าสถิติ
ระดับน้ำสูงสุด283.46 ม.รทก.
เวลา14/04/2564 01:45:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน0.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : TY.45 สถานีโทรมาตร บ้านไผ่โทน จ.แพร่
(ลุ่มน้ำยม)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : สถานีโทรมาตร บ้านไผ่โทน จ.แพร่
รหัสสถานี : TY.45
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำยม
ละติจูด : 18.38805
ลองจิจูด : 100.43325
ที่ตั้ง : อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประเภทสถานี : วัดปริมาณน้ำ, ฝน