ค่าสถิติ
ระดับน้ำสูงสุด38.86 ม.รทก.
เวลา18/01/2564 10:15:00 น.
ฝนสะสม 15 นาที0.00 มม.
ฝนสะสม 1 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 2 วัน0.00 มม.
ฝนสะสม 3 วัน0.00 มม.
สถานีในบริเวณใกล้เคียง
สถานี : TN.5A สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
  • ข้อมูลจำเพาะสถานี
ชื่อสถานี : สถานีโทรมาตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสสถานี : TN.5A
ลุ่มน้ำ : ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ละติจูด : 16.81467
ลองจิจูด : 100.26003
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประเภทสถานี : วัดปริมาณน้ำ, ฝน